Co je dobré vědět

Individuální koupě pozemku

V případě, že jste se rozhodli vybrat si pozemek pro výstavbu objektu k bydlení individuálně, je před vlastní koupí potřeba prověřit několik důležitých okolností.
Prvním nejdůležitějšim krokem je ověření skutečnosti, že předmětný pozemek je v územním plánu zahrnut do „čistě obytného území" (pouze pro bytovou výstavbu) nebo do „obecně obytného území" (pro bytovou výstavbu a občanskou vybavenost) nebo do „smíšeného území" (zde mimo bytové výstavby a občanské vybavenosti mohou být i provozovny) u této poslední varianty velmi opatrně při výběru umístění parcely.

Prověřte si na listu vlastnictví, zda je uváděný vlastník skutečně vlastníkem, zda na pozemku neváznou nějaká práva ve prospěch třetích osob, zejména věcná břemena, zástavní či předkupní práva.

Dalšími důležitými informacemi jsou informace o povoleném typu stavby (počet podlaží, procento možné zastavěnosti, vzhled objektu, atp.), zda se pozemek nenachází v biokoridoru nebo přes něj tento nevede, není zde dočasná nebo trvalá stavební uzávěra, nevede nad pozemkem vedení elektrického napětí, které má určitou šíři ochranného pásma, zda nejsou v zemi uložené cizí inženýrské sítě (pokud ano, tak zde bude dle typu vedení určitá šíře ochranného pásma a věcné břemeno přístupu k sítím).

Podloží pozemku je také jedním z důležitých výběrových kritérií, které může cenově ovlivnit založení stavby. Například je-li podloží mokré nebo osahuje-li slabě radioaktivní radon, mají tyto skutečnosti značné nároky na izolace a ukotvení stavby.

Zjistěte si také dostupnost a kapacitu inženýrských sítí, především elektřiny a vody. To, že jsou sítě nedaleko nebo poblíž neznamená jejich snadnou dostupnost. Jejich přivedení se musí projednávat s majiteli sousedních pozemků a s příslušnými správci sítí, kteří si mohou za protažení a zvýšení kapacity naúčtovat nemalé částky.

Přes veškerá tvrzení stávajících majitelů pozemků, že je vše v pořádku, si raději všechny údaje ověřte na místně příslušných úřadech a také u sousedů, případně Vám tyto informace může zajistit a ověřit odborná firma.


Koupě pozemku od developerské společnosti

V případě, že se chystáte koupit pozemek od developerské společnosti, přesvědčete se opět jak je v předchozím bodě uvedeno o funkčnosti území – územním plánu a činnosti developerské společnosti na místně příslušném úřadě.

Dále by společnost měla mít vypracované rozčlenění původního pozemku na jednotlivé stavební parcely, tj. měla by mít geometrický plán a k tomu návrh na rozdělení pozemku dle geometrického plánu, obojí potvrzené katastrálním úřadem.

Podle projektové dokumentace developera si zjistěte, že veškeré inženýrské sítě budou přivedeny přímo na Váš pozemek.

Místní – příjezdová komunikace by měla být také předmětem kupní ceny, nemělo by dojít k tomu, že si všichni majitelé pozemků budou výstavbu této komunikace zajišťovat sami.

Na místním úřadě si zjistěte, zda bude obec spravovat příjezdovou komunikaci k parcelám (komunikaci k budoucímu areálu domků).
Po rozparcelování a zasíťování pozemků by vlastnictví k příjezdovým komunikacím (komunikacím v areálu domků) mělo nejlépe přejít do vlastnictví obce a ne formou spoluvlastnických podílů na jednotlivé vlastníky pozemků. Může se totiž stát, že při rozhodování o opravě nebo údržbě nebude některý vlastník dlouhodobě přítomen nebo z jakéhokoliv důvodu nebude chtít dát souhlas a celá věc se přesune do nedohledna.Chci koupit nemovitost

Hledám pronájem

Chci prodat nemovitost

Nabízím pronájem

Vykupujeme nemovitosti